Universităţile din Republica Moldova sunt în proces de reformare, şi în acest context, privite ca un sistem complex de instruire superioară, ele necesită o schimbare atît din interior cît şi din exterior. 

În acest context, cele două componente de bază care sunt necesare pentru existenţa unei Universităţi, în cazul nostru în Republica Moldova, profesorii şi studenţii, interacţionează permanent, inclusiv şi în situaţia cînd se iveşte necesitatea şi cerinţa de a scrie o teză de licenţă sau o teză de master.

Dacă raliem cele spuse la situaţia actuală, toate universităţile din Republica Moldova, şi anume: Universitatea de Stat din Modlova (USM), Universitatea Liber Internaţională din Moldova (ULIM), Academia de studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM), Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (AAPRM), Universitatea Comercial Cooperatistă din Moldova (UCCM), Institutul Internaţional de Management IMI-NOVA, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminolgie Aplicată, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hâşdeu din Cahul - impun condiţii privind obligativitatea scrierii tezei de master sau de licenţă, pentru fiecare student.

Apărarea finală a tezei de licenţă sau a tezei de master, la sfărşitul ciclului de studii respectiv, adeveresc aptitudinile studentului în enunţarea demersului privind însuşirea cu brio a specialităţii, în aşa domenii precum: Dreptul, Relaţiile Internaţionale Politice şi Economice, Ştiinţe Politice şi Politologie, Economie şi Management, Studii tehnice etc.

În pofida afirmaţiilor unor specialişti privind necesitatea excluderii susţinerii tezei de licenţă sau master la sfîrşitul ciclului de studii I licenţă sau II masterat - reiterăm necesitatea păstrării acestui exerciţiu mintal, deoarece el îi permite studentului să se concentreze pe o anumită direcţie, şi să întreprindă un efort doctrinar şi teoretic, şi cine ştie, să dea veaţă vre-o unei idei novatorii într-un oarecare domeniu de studiu!

De facto, pentru mulţi se impune problema înlocuirii timpului liber extra-studii cu mergerea la bibliotecă, selectarea materialului bibliografic necesar elaborării planului şi conţinutului nemijlocit al tezei de licenţă sau master, petrecerea dezbaterilor cu coordonatorul ştiinţific privind remanierea sau înlocuirea unor erori stilistice sau de conţinut ştiinţific. Totuşi, acestea sunt unicile opţiuni de urmat pentru cel ce-şi doreşte o teză de licenţă sau o teză de master cu un conţinut cu adevărat original şi conform prevederilor sistemului antiplagiat implimentat la marea majoritate a universităţilor din Moldova!

Totuşi, miza e mare - la final obţii o diplomă ce atestă calificarea TA într-un anume domeniu de studii, şi îţi permite ulterior să te lansezi ca specialist începător - şi dînd dovadă de o sîrguinţă, asemenea celei de care ai uzitat atunci cînd ai elaborat teza de licenţă sau de master - devii un om apreciat şi un exemplu de urmat!

La final, fără un pic de modestie, considerăm că elaborarea tezei de licenţă sau a tezei de master este necesară! Pentru a-ţi fi mai uşor, consider-o drept un imbold pentru un viitor decent aici în ţară, În Republica Moldova!

Back to top