Vorbind despre conceptul de pensionare pentru limită de vîrstă trebuie neapărat să atragem atenţie la următoarele aspecte sau concepte:

„Pensie – sumă de bani alocată de către un organism social, guvern unei persoane, în scopul satisfacerii necesităţilor sale, remunerarea serviciilor efectuate în trecut, indemnizaţie.

Asigurarea pensionară – formă a asigurării materiale în cazul bătrîneţii, pierderii premature a capacităţii de lucru, din mijloacele vărsate pentru asigurarea socială pentru fondurile de pensionare.

Numarul pensionarilor – numărul persoanelor care primesc lunar o sumă de bani în calitate de asigurare materială a bătrîneţii, invalidităţii, conform condiţiilor stipulate în legislaţia despre asigurarea pensionarilor.

Pensie minimală – suma minimală de bani calculată împreună cu compensaţiile legate de creşterea preţurilor de consum. Primirea pensiei este garantată de catre legislaţia referitor la pensonare. Datele cu privire la pensia minimală sînt prezentate de fiecare dată se schimbă.”

Populaţie care îmbătîneşte – situaţia demografică curentă reflectă tendinţa îmbătrînirii populaţiei din arealul ex-sovietic. Îmbătrînirea populaţiei măreşte cheltuielile pentru pensie chiar şi într-un sistem foarte bine organizat. Sarcina demografică a sistemului de pensionare poate fi identificată ca ponderea maximă a pensionarilor în populaţia total şi/sau ponderea maximă a pensionarilor la populaţia de vîrstă lucrătoare. Schimbarea bruscă a stabilităţii economice din perioada sovietică, situaţia economică deplorabilă au dus la exodul populaţiei tinere în străinătate pentru căutarea locurilor de muncă si scăderea natalităţii. Tabelul de mai jos ne prezintă numarul pensionarilor faţă de populatia care plateşte impozite – contribuind prin aceasta la fondul social.


Back to top