www.proiectemoldova.com oferă servicii de calitate în următoarele direcţii:

 

- proiecte de an la comandă / teze de an la comandă

- proiecte de licenţă la comandă / teze de licenţă la comandă

 - proiecte de master (magistru) la comandă /teze de master (magistru) la comandă

- lucrare (disertaţie) de doctor la comandă / teză de doctor la comandă

- elaborarea la comandă a referatelor, eseurilor, rapoartelor de practică, articolelor de specialitate, analizelor economico-financiare

- servicii de traducere, tapare, redactare a textului lucrării ştiinţifice, revizuire a tezelor şi proiectelor de licenţă / master/an / doctor etc.

 

În scopul accentuării suportului nostru în necesitatea elaborării unei lucrări ştiinţifico-academică, vă oferim următoarea categorisire:

Teza de doctor / Teza de doctor habilitat

Esenţa şi destinaţia: Teza de doctor şi/sau teza de doctor habilitat reprezintă în sine o lucrare ştiinţifică de caracter academic, elaborată de către titular (doctorand) avînd la bază rezultatele propriilor sale cercetări, şi în acelaşi timp, invocînd un grad sporit de originalitate. În context, această lucrare ştiinţifică demonstrează cu veridicitate aportul autorului în domeniul în care este orientată, şi îi permite acestuia să obţină gradul ştiinţific de doctor / doctor habilitat.

Important de reţinut: Teza de doctor / Teza de doctor habilitat este reflexia obiectivă a unui efort mintal, ceea ce îi conferă doctorandului drepturi de autor exclusive, care sunt protejate prin lege (Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010. În: Monitorul Oficial nr.191-193/630 din 01.10.2010).

Autoreferatul tezei de doctor / Autoreferatul tezei de doctor habilitat

Esenţa şi destinaţia: Autoreferatul tezei de doctor / autoreferatul tezei de doctor habilitat are la baza structurii sale ideile şi concluziile fundamentale ale lucrării care se pretinde a fi inovativă, şi reflectă în sine actualitatea şi importanţa problemei abordate, noutatea ştiinţifică, rezultatele ştiinţifice obţinute în urma cercetărilor ştiinţifice desfăşurate cît şi importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.

Important de reţinut: În conţinutul autoreferatului tezei de doctor / autoreferatului tezei de doctor habilitat, autorul prezintă o sinteză scurtă a obiectivelor realizate în lucrarea propriu-zisă, şi propune noi căi de relansare / soluţionare a problemelor desfăşurarea în lucrarea de doctor / lucrarea de doctor habilitat.

Teza de abilitare

Esenţa şi destinaţia: În realitatea, teza de abilitare este în esenţa sa un process de certificare, şi prin urmare un mod documentat, care fiind standartizat, îi oferă persoanei care are realizări profesionale vaste într-un oarecare domeniu, şi care la acest compartiment are importante contribuţii academic, dreptul de a conduce lucrări de doctorat şi de a ocupa funcţia didactică şi de cercetare de profesor universitar.

Important de reţinut: Persoana care depune cererea de abilitare, este obligat să probeze contribuţia sa asupra valorificării ştiinţei contemporane, şi concomitent să-şi motiveze necesitatea evoluţiei şi dezvoltării carierei sale academice, ştiintifice şi profesionale, precum şi a direcţiilor principale şi de dezvoltare viitoare ale acesteia.

 

Back to top