PLAN:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Contenciosul administrativ – instituţia de asigurare a legalităţii la nivelul organelor Administraţiei Publice

1.1 Consideraţii generale privind contenciosul administrativ: noţiune şi principii

1.2 Forme de bază ale funcţionării instituţiei contenciosului administrativ la etapa actuală

CAPITOLUL II Contenciosul administrativ – controlul jurisdicţional al legalităţii actelor administraţiei din Republica Moldova

2.1 Subiecţii contenciosului administrativ în Republica Moldova

2.2 Obiectul acţiunii în contenciosul administrative moldovenesc

2.3 Procedura privind judecarea acţiunilor de contencios administrativ

CAPITOLUL III Aspecte de drept comparat privind funcţionarea instituţiei de contencios administrativ

3.1 Unele aspecte privind funcţionarea contenciosului administrativ în statele Uniunii Europene

3.2 Natura juridică şi esenţa procedurii de contencios administrativ în statele CSI

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ADNOTARE

Back to top