CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Documentele administrative: aspecte general-metodologice

1.1 Noţiunea, particularităţile şi evoluţia documentelor administrative

1.2 Condiţiile de legalitate şi valabilitate a documentelor administrative

CAPITOLUL II Documentarea administrativă – aspecte evolutive şi metodologice

2.1 Etapele istorice şi procedurale în evoluţia documentării administrative 

2.2 Mijloacele documentării administrative

CAPITOLUL III Tipologia documentelor administrative şi particularităţile procedurii de documentare în cadrul activităţii Primăriei mun. Chişinău

3.1 Prezentarea structural-funcţională a activităţii Primăriei mun. Chişinău

3.2 Tipologia documentelor şi specificul procedurii documentării administrative în cadrul Primăriei mun. Chişinău

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ADNOTARE

Back to top