CUPRINS

 

  

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE GENERALE PRIVIND CONTROLUL ADMINISTRATIV............................................................................................ 8

1.1 Noţiuni privind controlul administrativ şi necesitatea acestuia în funcţionarea administraţiei publice............................................................................................................... 8

1.2 Formele şi tehninicile controlului administrativ................................................ 15

1.3 Condiţii de eficienţă şi efectele controlului administrativ.................................. 27

 

CAPITOLUL II. Controlul legalităţii ca element distinct al controlului administrativ................................................................. 34

2.1 Noţiunea, esenţa şi scopul controlului de legalitate.......................................... 34

2.2 Subiectul şi obiectul controlului de legalitate................................................... 40

2.3 Procedura controlului de legalitate.................................................................. 43

 

CAPITOLUL III. Practica existentă în Republica Moldova în asigurarea controlului de legalitate......................................... 50

3.1 Transparenţa controlului administrativ............................................................ 50

3.2 Studiu de caz................................................................................................ 59

 

CONCLUZII...................................................................................................... 62

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 65

Back to top