PLAN:

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

CAPITOLUL I. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND PUTEREA EXECUTIVĂ        7

1.1 Noţiunea de Administraţie Publică............................................................ 7

1.2 Noţiunea de putere executivă.................................................................... 10

1.3 Elementele componente ale puterii executive la etapa actuală...................... 17

1.4 Relaţia dintre Administraţia Publică şi puterea executivă............................. 21

 

CAPITOLUL II. ROLULUI GUVERNULUI CA EXPONENT AL PUTERII EXECUTIVE.......................................................................................................................... 26

2.1 Evoluţia instituţiei Guvernului în Republica Moldova................................. 26

2.2 Rolul şi locul Guvernului în sistemul Administraţiei Publice a Republicii Moldova: funcţii şi atribuţii............................................................................................................... 30

2.3 Procedura de investitură a Guvernului Republicii Moldova........................ 33

2.4 Actele Guvernului Republicii Moldova...................................................... 36

 

CAPITOLUL III. CONŢINUTUL RAPORTURILOR DINTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE.. 40

3.1. Manifestarea raportului dintre Guvern cu organele de specialitate ale Administraţiei Publice Centrale.............................................................................................................. 40

3.2. Interacţiunea dintre Guvernul Republicii Moldova şi sistemul organelor administraţiei publice locale..................................................................................................... 48

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 56

ANEXE.............................................................................................................. 58

Back to top