CUPRINS:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind protecţia mediului................. 6

1.1 Noţiunea de protecţie a mediului şi istoriografia cercetării problemei protecţiei mediului.......................................................................................................................... 6

1.2 Principiile protecţiei mediului......................................................................... 12

1.3 Răspunderea pentru nerespectarea legii de protecţie a mediului........................ 16

 

CAPITOLUL II. Administrarea de stat în domeniul protecţiei mediului......... 22

2.1 Noţiunea, formele şi metodele administrării de stat în domeniul protecţiei mediului     22

2.2 Sistemul organelor în domeniul protecţiei mediului şi atribuţiile lor................... 26

2.3 Colaborarea Republicii Moldova cu comunitatea internaţională în domeniul protecţiei mediului............................................................................................................. 30

 

CAPITOLUL III. Studiu de caz. Propuneri de eficientizare a implicării Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului în domeniul protecţiei mediului       43

3.1 Rolul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului în atragerea resurselor financiare externe orientate în combaterea poluării mediului................................... 43

3.2 Acţiunile instituţiilor de resort din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării regionale şi Mediului în ameliorarea problemei problemei deşeurilor solide........................... 48

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................. 55

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 58

REZUMAT....................................................................................................... 62

ABREVIERI

Back to top