C U P R I N S

 

INTRODUCERE ………………………………………………………………….

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND STABILIREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI

    TERENURILOR ŞI CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A ACESTORA ……….

1.1.  Consideraţii generale privind Fondul funciar al Republicii Moldova şi componenţa acestuia……………………………………………………………………………………

1.2.  Categoria de destinaţie a terenurilor, felurile şi valoarea juridică a acestora …...........….

1.3.  Categoria de folosinţă a terenurilor, felurile şi valoarea juridică a acestora …….………..

1.4.  Caracteristica generală a legislaţii Republicii Moldova cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor şi categoriei de folosinţă a acestora …………………………………………

1.5.  Reglementare normativă şi practici internaţionale privind stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor (analiză comparativă) ……………………………………………….…………..

1.6.  Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări …………..

 

2. STABILIREA ŞI SCHIMBAREA CATEGORIEI DE DESTINAŢIE A

    TERENURILOR ………………………………………………………………………

2.1. Standarde naţionale privind procedura stabilirii şi schimbării destinaţiei terenurilor …….

2.2. Stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor cu destinaţie agricolă ………………………

2.2.1. Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu

          destinaţie agricolă .................................................................................................

2.3. Stabilirea şi schimbarea destinaţiei altor categorii de terenuri ………………………….…

2.4. Efectele schimbării destinaţiei terenurilor …………………………………………………

2.5. Proceduri şi documente aplicabile în procesul de stabilire şi schimbare a destinaţiei

       terenurilor ……………………………………………………………………………..….

2.6. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări ……..…

 

3.STABILIREA ŞI SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A TERENURILOR..

2.1. Stabilirea şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor cu destinaţie agricolă ……..…

2.2. Stabilirea şi schimbarea categorie de folosinţă a altor categorii de terenuri ………………..

2.3. Proceduri şi documente aplicabile în procesul de stabilire şi schimbare a categorie de

       folosinţă a terenurilor ………………………………………………..………………………..

2.4. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări ……………

 

4. ASPECTE PRACTICE PRIVIND STABILIREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI

    TERENURILOR ŞI CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ A ACESTORA

4.1. Speţă tematică ……………………………………………………………..……

4.2. Cerere de chemare în judecată ……………………………………………...

4.3. Hotărîri judecătoreşti ………………………………………..………………………..

4.4. Decizie a Consiliului raional privind schimbarea destinaţiei terenurilor …………..…..

4.5. Hotărîre de Guvern privind schimbarea destinaţiei terenurilor ……………………….

4.6. Alte documente de drept privind schimbarea categoriei de destinaţei a terenurilor şi a categoriei de folosinţă a acestora………………………………………………..

4.7. Probleme practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări………………….

 

CONCLUZII GENERALE …………………………………………………………………

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………..

ANEXE ……………………………………………………………………………………….

Back to top