Cuprins:

 

 

ABREVIERI...................................................................................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

I. AUTORITATEA EXECUTIVĂ CENTRALĂ............................................. 8

1.1 Aspecte teoretice ale autorităţilor executive central.......................................... 8

1.2 Evoluţia istorică a autorităţilor executive central.............................................. 15

 

II. MODUL DE FORMARE A GUVERNELOR............................................ 26

2.1 Componenţa Guvernelor............................................................................... 26

2.2 Modul de formare a Guvernelor..................................................................... 44

 

III. DEMISIA GUVERNELOR....................................................................... 57

3.1 Cadrul normativ privind demisia Guvernelor................................................... 57

3.2 Practica internaţională privind demisia Guvernelor........................................... 65

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 74

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 80

ADNOTARE..................................................................................................... 83

Back to top