PLAN:

 

ABREVIERI..................................................................................................... 3

CUVINTE CHEIE............................................................................................ 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

 

CAPITOLUL I. Relaţiile administraţiei centrale cu cea locală în contextul democratizării – repere introductive........................................................................................... 9

1.1 Premisele constituirii sistemului democratic de administraţie public........... 9

1.2 Evoluţia relaţiilor dintre administraţiile de nivel central şi local în Republica Moldova 13

1.3 Raporturile dintre autorităţile Administraţiei Publice în condiţiile decentralizării administrative................................................................................................... 17

 

CAPITOLUL II. Formele de relaţii existente dintre Administraţia Publică Centrală şi cea locală................................................................................................................ 26

2.1 Evoluţia formelor de relaţii dintre autorităţile administraţiei publice de diferite niveluri.......................................................................................................................... 26

2.2 Reorganizarea administrativ-teritorială şi implementarea noilor tipuri de raporturi între autorităţile administraţiei publice...................................................................... 29

2.3 Conlucrarea serviciilor publice desconcentrate în teritoriul municipiului Chişinău şi a autorităţilor publice locale în chestiunile de interes comun............................... 43

 

CAPITOLUL III. Relaţiile dintre Administraţia Publică Centrală şi cea locală în plan comparat.......................................................................................................... 59

3.1 Tipurile de relaţii în administrarea publică în unele ţări din Europa Centrală şi de Est  59

3.2 Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice în unele state din spaţiul ex-sovietic.......................................................................................................................... 70

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 77

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 80

ANNOTATION................................................................................................ 83

Back to top