CUPRINS

 

ADNOTARE.................................................................................................................

ANNOTATION................................................................................................................

LISTA ABREVIERILOR....................................................................................................

INTRODUCERE...................................................................................................................

 

I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂŢII

RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 

1.1.  Evoluţia concepţiei manageriale în sectorul public..................................................

1.2. Definirea managementului calităţii resurselor umane ……………………………….

1.3. Importanţa resurselor umane în administraţia publică ………………………………..

 

II. DIAGNOSTICUL CALITPĂŢII RESURSELOR UMANE LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

2.1 Rolul resurselor umane în structura sistemului administrativ din Republica Moldova…….

2.2 Evaluarea calităţii factorului uman şi impactul ei asupra performanţelor instituţiilor administrative……………………………………………………………………………………..

2.3 Dezvoltărea profesională a resurselor umane din autorităţile publice central ……………...

 

III. ROLUL CALITĂŢII RESURSELOR UMANE ÎN ACTIVITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

 

3.1 Analiza resurselor umane din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale ……………………………………………………………………………………..……………..

3.2 Factorii ce influenţează calitatea resurselor umane din cadrul ministerului ………………..

3.3 Strategii de sporire a calităţii resurselor umane……………………………………………….

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ……………………………

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………

ANEXE…………………………………………………………………………………………

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ……………………………….

Back to top