Cuprins:

 

ADNOTARE (în limba romănă)

ADNOTARE (în limba engleză)

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. DECIZIA LA NIVELUL ORGANIZAŢIILOR PUBLICE: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

1.1 Decizia: definire, esenţa, importanţa

1.2 Procesul de luare a deciziilor şi metodele utilizate

1.3 Tipuri de decizii

II. SPECIFICUL PROCESULUI DECIZIONAL REALIZAT DE CĂTRE MANAGERII PUBLICI DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Actorii implicaţi în procesul de luare a deciziilor la nivelul organizaţiilor publice

2.2 Rolul şi locul tehnicilor şi tacticilor în cadrul procesului de luare a deciziilor

2.3 Transparenţa în procesul de luare a deciziilor de către managerii publici

III. ASPECTE PRACTICE PRIVIND PROCESUL DECIZIIONAL REALIZAT DE CĂTRE MANAGERII ’’INSTITUTULUI MEDICINA DE URGENŢĂ’’

3.1 Analiza sistemului organizaţional şi  situaţiilor de risc în cadrul Institutului Medicina de Urgenţă

3.2 Dificultăţi în procesul de adoptare a deciziilor

3.3 Sugestii privind îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor în cadrul ’’Institutului Medicina de Urgenţă’’

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top