Cuprins:

 

 

ADNOTARE (în limba romănă)

ADNOTARE (în limba engleză)

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL ASISTENŢEI EXTERNE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1 Prezentarea conceptuală a termenului de ’’ management al asistenţei externe’’

1.2 Instrumentele internaţionale ale asistenţei externe la etapa actuală

1.3 Consacrarea legislativă a asistenţei externe acordate Republicii Moldova

II. PROCEDURI ŞI ACŢIUNI ÎN MATERIA ASISTENŢEI EXTERNE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Cadrul instituţional abilitat în direcţionarea şi corelarea asistenţei externe pentru Republica Moldova

2.2 Mecanismul de coordonare a asitenţei externe acordate Republicii Moldova

2.3 Profilul Partenerilor pentru asistenţă externă ai Republicii Moldova

2.4 Transparenţa în acordarea şi valorificarea asistenţei externe

III. DIRECŢIILE DE BAZĂ ALE ASISTENŢEI EXTERNE OFERITE REPUBLICII MOLDOVA DE PARTENERII DE DEZVOLTARE

3.1 Eliminarea provocărilor interne pentru sporirea gradului de absorbţie al asistenţei externe

3.2 Asistenţa externă în anul 2017-2018: tendinţe şi dinamici

3.3 Modalităţi de eficientizare a utilizării asistenţei externe acordate Republicii Moldova

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top