Cuprins:

 

 

ADNOTARE

ANNOTATION

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

I. SISTEMUL ORGANIZATORIC ÎN MANAGEMENT: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

1.1 Delimitarea generică generală a noţiunilor de ’’sistem’’ şi ’’management’’

1.2 Precizări privind sistemul organizatoric ca componentă de bază a managementului public

1.3 Particularităţile sistemului organizatoric al managementului public în instituţiile medicale

 

II. APRECIEREA NIVELULUI SISTEMULUI ORGANIZATORIC DE MANAGEMENT PUBLIC AL INSTITUŢIILOR MEDICALE DIN RM

2.1 Analiza profilului organizatorico – ierarhic a instituţiilor medicale din RM

2.2 Structura organizatorică informală a instituţiilor medicale

2.3 Relaţiile care intervin la nivelul sistemului organizatoric de management public al instituţiilor medicale

 

III. EFICACITATEA ŞI ACŢIUNILE DE PERFECŢIONARE ALE SISTEMULUI ORGANIZATORIC DE MANAGEMENT PUBLIC ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIILOR MEDICALE

3.1 Identificarea punctelor slabe ale instituţiilor medicale în aplicarea sistemului organizatoric de management public

3.2 Proiect de eficientizare a sistemului organizatoric de management public în cadrul instituţiilor medicale

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top