CUPRINS:

 

ADNOTARE (în limba romănă)

ADNOTARE (în limba engleză)

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL INSTITUŢIILOR MEDICALE: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

1.1 Delimitarea generică generală a noţiunii de ’’management’’

1.2 Precizări privind sistemul de management al instituţiilor medicale: esenţă şi componente

II. PARTICULARITĂŢILE MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUŢIILE MEDICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Subsistemul resurse umane

2.2 Subsistemul organizatoric

2.3 Subsistemului informaţional

2.4 Subsistemul decizional

2.5 Subsistemul metode şi tehnici manageriale

III. PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII UNUI MANAGEMENT EFECTIV A ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ÎN CADRUL IMSP AL RM ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

3.1 Evaluarea cadrului organizatorico-juridic şi funcţional a IMSP al RM

3.2 Identificarea punctelor slabe ale IMSP al RM în aplicarea sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

3.3 Proiect de eficientizare

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Bibliografie

 

1.            Burduş E., Căprărescu Gh. Fundamentele managementului organizaţiei. – Bucureşti: Editura Economică, 2009

2.            Burlacu N., Graur E. Bazele managementului. Curs universitar. – Chişinău: Editura ASEM, 2006

3.            Cardula Ioan M. Analiza activităţii economice în comerţ. – Bucureşti: Editura ASEM, 2014

4.            Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994)  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-1994

5.            Cotelnic Ala. Managementul unităţilor economice. – Chişinău: Editura ASEM, 2008

6.            DuBrin A. J. Essentials of management (9th ed.). South-Western, 2010

7.            Enăchescu D., Marcu M. Sănătate publică şi management sanitar. Bucureşti: ALL, 2015

8.            Hamel G., Breen B. Viitorul managementului. București: Publica, 2010

9.            Ioviţu M., Bazele politicii sociale.  Bucureşti, 2012

10.        Jalencu M. Managementul resurselor umane.- Chişinău, UCCM, 2003

11.        Odinokaia I. Consideraţii privind principiile ramurale ale dreptului protecţiei (securităţii) sociale. În: Legea şi viaţa, 2010, nr.5

12.        Platon M., Administraţia public. Curs universitar, Chişinău 2007

13.        Popa, I., Filip, R., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1999

14.        Profiroiu, M., Managementul organizaţiilor publice, Editura Economică, Bucureşti, 2001

15.        Purcărea, A., Niculescu, C., Constantinescu, D., Management. Elemente fundamentale, Editura Niculescu, Bucureşti, 2002

Back to top