Cuprins:

 

Adnotare (în limba română)........................................................................... 3

Adnotare (în limba franceză).......................................................................... 4

Introducere....................................................................................................... 5

I. Aspecte conceptuale privind instituţia Preşedintelui................................... 9

1.1 Delimitări teoretice privind instituţia Preşedintelui..................................... 9

1.2 Modalităţi de realizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte la etapa actuală  11

II. Desfăşurarea procedurii de alegere a preşedintelui Republicii Moldova.. 18

2.1 Premize istorico-normative privind instituirea şi legalitatea funcţiei de Preşedinte a Republicii Moldova........................................................................................... 18

2.2 Alegerea Preşedintelui prin vot universal (1990-2000)............................... 26

2.3 Particularităţile alegerii Preşedintelui prin vot indirect (2000-2016)........... 32

III. Dilemele procedurii de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova la etapa actuală.......................................................................................................................... 42

3.1 Procedura de alegere a Preşedintelui conform noilor prevederi constituţionale     42

3.2 Oportunităţi şi riscuri privind alegerea directă Preşedintelui....................... 44

Încheiere........................................................................................................... 48

Bibliografie...................................................................................................... 51

Declaraţia privind asumarea răspunderii

Back to top