Cuprins:

 

 

ADNOTARE................................................................................................................................. 3

ANNOTATION............................................................................................................................ 4

LISTA ABREVIERILOR.......................................................................................................... 5

INTRODUCERE......................................................................................................................... 6

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARULUI PUBLIC..................................................... 10

1.1 Conceptul, principiile şi obiectivele ce stau la baza evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.................................................................................................................. 10

1.2 Factorii implicaţi în procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public............................................................................................................................................. 17

II. ANALIZA METODELOR ŞI FORMELOR DE EVALUARE SEMNIFICAŢIA PROCESULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE FUNCŢIONARULUI PUBLIC................................................................................................. 22

2.1 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public........... 22

2.2 Evaluarea performanţelor colective a funcţionarilor publici......................................... 32

III. METODE ŞI FORME DE EVALUARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL PRETURII sect.BOTANICA, mun.CHIŞINĂU.................................................................... 39

3.1 Organizarea şi funcţionarea preturii sect.Botanica, mun.Chişinău................................ 39

3.2 Analiza formelor şi metodelor de evaluare a funcţionarilor publici din cadrul preturii sect.Botanica, mun.Chişinău...................................................................................................... 43

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.......................................................................................... 49

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 52

ANEXE .......................................................................................................................................... 56

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII .................................................. 62

Caracterul inovator al investigaţiei rezidă în faptul de a analiza şi cerceta caracterul metodelor şi formelor de evaluare a funcţionarilor publici. Începând cu 1 ianuarie 2009, activitatea funcţionarilor publici din Republica Moldova este reglementată de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Conform prevederilor Legii menţionate, performanţele profesionale ale fiecărui funcţionar public sunt evaluate anual. Procesul de organizare şi desfăşurare a procedurii de evaluare este reglementat prin Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2010.

Back to top