PLAN

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 3

1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONSTITUIREA PIEŢEI FUNCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA......................................................................................................................................................... 6

1.1. Privatizarea terenurilor şi constituirea proprietăţii private asupra acestora – premisă fundamentală a pieţei funciare în Republica Moldova.............................................................................................. 8

1.2. Noţiunea de piaţă funciară, elementele constitutive şi trăsăturile acesteia........................ 13

1.3. Circulaţia civilă şi circulaţia juridică a terenurilor în Republica Moldova şi în alte state (analiză comparativă).................................................................................................................................... 24

1.4. Cadrul juridic privind privatizarea terenurilor şi care asigură funcţionarea pieţei funciare în Republica Moldova.......................................................................................................................................... 28

1.5. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări............... 32

2. EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DE DEZVOLTARE A PIEŢEI FUNCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA................................................................................................................................... 35

2.1. Vînzarea-cumpărarea terenurilor....................................................................................... 35

2.2. Schimbul de terenuri şi donarea acestora.......................................................................... 41

2.3. Moştenirea terenurilor....................................................................................................... 43

2.4. Politicile funciare şi perspectivele de dezvoltare a pieţei funciare în contextul tendinţelor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.................................................................................... 45

2.5. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări............... 52

3. REPERTORIU PRACTIC PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PIEŢEI FUCNIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.............................................................................. 55

3.1. Speţă tematică................................................................................................................... 55

3.2. Cerere de tranşare prealabilă a litigiului............................................................................ 55

3.3. Cerere de chemare în judecată.......................................................................................... 55

3.4. Hotărîre judecătorească..................................................................................................... 56

3.5. Alte documente de drept, posibile soluţii şi comentarii.................................................... 57

3.6. Probleme cu caracter practic identificate, concluzii, propuneri şi recomandări................. 58

CONCLUZII GENERALE......................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................... 62

ANEXE.......................................................................................................................................... 65

Back to top