Cuprins:

Introducere.................................................................................................................................... 3

1. COMPETENŢA, STRUCTURA ŞI ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII......................................................................................................................................... 7

1.1 Competenţa şi structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii................................................... 7

1.2 Activitatea de elaborare, adoptare şi aplicare a instrumentelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii precum şi problemele apărute în cadrul acestui process................................................................................... 16

1.3 Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi mecanismele de control ale acesteia.......... 21 

2. ROLUL ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII ÎN REGLEMENTAREA RELAŢIILOR DE MUNCĂ: IMPLICAŢII PENTRU REPUBLICA MOLDOVA...................................... 24

2.1 Influenţa instrumentelor internaţionale ale muncii asupra legislaţiei statelor membre ale O.I.M.         24

2.2 Dezvoltarea rolului sindicatelor prin prisma aportului normelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii: implicaţii pentru Republica Moldova.............................................................................................................. 29

2.3 Republica Moldova şi rolul Organizaţiei Internaţionale a Muncii în realizarea politicii privind reglementarea relaţiilor de muncă........................................................................................................................... 33

Încheiere......................................................................................................................................... 41

Bibliografie..................................................................................................................................... 43

Back to top