Cuprins:

 

Indroducere.................................................................................................................................... 3

1. Reglementarea juridică a ordinii interne................................................ 7

1.1. Noţiunea şi importanţa Disciplinei Muncii................................................................................ 7

1.2. Regulamentul intern................................................................................................................. 12

1.3. Statutele şi regulamentele disciplinare...................................................................................... 14 

2. Metode de asigurare a Disciplinei Muncii.................................................... 17

2.1. Stimularea – forma de bază de asigurare a Disciplinei Muncii................................................. 17

2.2. Constrîngerea – formă complementară de asigurare a Disciplinei Muncii................................ 20

3. Reglementarea juridică a Sancţiunii Disciplinare............................. 24

3.1. Sancţiunile generale şi speciale................................................................................................. 24

3.2. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare...................................................................... 30

3.3. Organele abilitate cu aplicarea sancţiunilor disciplinare........................................................... 35

Încheiere......................................................................................................................................... 38

Bibliografie..................................................................................................................................... 40

Anexe.............................................................................................................................................. 43

Back to top