PLAN:

 

Indroducere................................................................................................................................... 3

1. Protecţia consumatorului în Republica Moldova ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: ASPECTE GENERAL-METODOLOGICE............................................................................. 7

1.1. Repere introductive privind esenţa noţiunii de consumator..................................................... 7

1.2. Instituţia protecţiei consumatorului în Republica Moldova...................................................... 9

1.3. Sistemul de protecţie al consumatorilor la nivelul Uniunii Europene....................................... 14

2. PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA INFLUENŢEI NORMELOR COPMUNITARE................................................................................................ 19

2.1. Corelarea legislaţiei Republicii Moldova privind protecţia consumatorului cu prevederile comunitare în domeniu........................................................................................................................................... 19

2.2. Mecanismul instituţional naţional de protecţie a consumatorului............................................. 27

2.3. Răspunderea juridică pentru încălcările în domeniul protecţiei consumatorului în Republica Moldova şi UE......................................................................................................................................................... 34

Încheiere......................................................................................................................................... 39

Bibliografie..................................................................................................................................... 41

Back to top