Cuprins:

 

Introducere....................................................................................................... 3

1. Dispoziţiile primei instanţe de judecată – aspecte generale.......................................................................................................................... 5

1.1 Aspecte generale privind regulile emiterii dispoziţiilor primei instanţe prin prisma principiului nemijlocirii..................................................................................... 5

1.2 Esenţa şi importanţa hotărîrii instanţei de judecată..................................... 7

1.3 Cuprinsul hotărîrii...................................................................................... 10

2. EFECTELE JURIDICE ALE Dispoziţiile primei instanţe de judecată..................................................................................................... 18

2.1 Efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive............................................ 18

2.2 Încheierile primei instanţe de judecată......................................................... 25

2.3 Ordonanţa judecătorească........................................................................... 28

Încheiere........................................................................................................... 40

Bibliografie...................................................................................................... 42

style='mso-tab-count:1 dotted'>...................................................................................................... 42

Back to top