Cuprins: 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Efectuarea controlului vamal – consideraţii teoretico-metodologice

§ 1 Abordări introductive privind controlul vamal

§ 2 Principii şi procedee de înfăptuire a controlului vamal

§ 3 Conţinutul şi particularităţile controlul vamal al mărfurilor trecute de persoanele fizice

Capitolul II Organele vamale abilitate în efectuarea controlului vamal

§ 1 Serviciul Vamal şi efectuarea supravegherii vamale

§ 2 Executarea supravegherii vamale de către birourile şi posturile vamale

CAPITOLUL III Efectuarea controlului vamal la adresa mijloacelor de transport

§ 1 Mijloacele de transport auto supuse controlului vamal

§ 2 Conţinutul legislativ-tehnic de înfăptuire a controlului vamal asupra mijloacelor de transport feroviar şi naval

§ 3 Efectuarea controlului vamal asupra transportului internaţional aerian

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ABREVIERI

ANEXE

Back to top