PLAN:

 

 

DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE.................................................. 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

 

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a zonelor economice libere şi a functionarii acestora............................................................................................................ 8

1.1 Necesitatea şi importanţa creării zonelor economice libere............... 8

1.2 Particularităţile impunerii activităţii agenţilor economici din zonele economice libere................................................................................................................. 15

1.3 Experienţa internaţională..................................................................... 22

 

CAPITOLUL II. Analiza regimului fiscal în zonele economice libere din Republica Moldova........................................................................................................... 31

2.1 Reglementarea..................................................................................... 31

2.2 Analiza activităţii.................................................................................. 45

2.3 Influienţa fiscalităţii în dezvoltarea zonelor economice libere............ 58

 

CAPITOLUL III. Direcţii de perfecţionare....................................................... 68

3.1 Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii zonelor economice libere în Republica Moldova........................................................................................................... 68

3.2 Perfecţionarea aspectelor fiscale......................................................... 73

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...................................................................... 76

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 80

ANEXE.............................................................................................................. 83

Back to top