PLAN:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

I. Consideraţii generale privind probele în procesul civil................................ 5

1.1 Noţiunea de probă şi de probaţiune.......................................................... 5

1.2 Obiectul probaţiunii................................................................................. 9

1.3 Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi............................................ 11

1.4 Degrevarea de probaţiune......................................................................... 16

1.5 Importanţa probelor în procesul civil........................................................ 17

 

II. Administrarea probelor ca component de bază al probaţiunii în procesul civil   22

2.1 Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor 22

2.2 Administrarea categoriilor de probe în procesul civil................................. 26

 

CONCLUZII...................................................................................................... 30

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 32

Back to top