Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 423

Cuprins:

 

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Instituţia avocatului parlamentar: consideraţii general-introductive

1.1 Dezvoltarea istorică şi esenţa conceptuală a instituţiei Avocaţilor parlamentari

1.2 Particularităţile evoluţiei statutului juridic al avocatului parlamentar în RM

1.3 Particularităţile de organizare a instituţiei avocatului parlamentar

 

CAPITOLUL II. Reglementarea juridică a instituţiei Avocatului parlamentar în Republica Moldova

2.1 Particularităţile mandatului avocaţilor parlamentari conform normelor legale în vigoare

2.2 Atribuţiile avocaţilor parlamentari

2.3 Protecţia drepturilor omului – domeniu distinct în activitatea avocaţilor parlamentari din RM

 

CAPITOLUL III. Raporturile avocatului parlamentar cu alte instituţii

3.1 Raporturile avocaţilor parlamentari cu autorităţile publice

3.2 Raporturile avocaţilor parlamentari cu societatea civilă

3.3 Analiza activităţii instituţiei avocatului parlamentar în RM pe anul 2017. Studiu de caz

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE