PLAN:

 

 

Lista abrevierilor............................................................................................. 3

Adnotare (în limbile română şi engleză).......................................................... 4

Introducere....................................................................................................... 6

 

 

CAPITOLUL I. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU TRECEREA ILEGALĂ A FRONTIEREI DE STAT ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL.... 12

1.1 Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova........................ 12

1.2 Analiza materialelor ştiinţifice publicate în alte state......................................... 19

1.3 Concluzii la Capitolul 1............................................................................... 26

 

 

CAPITOLUL II. ANALIZA DE DREPT PENAL A INFRACȚIUNII DE TRECERE ILEGALĂ A FRONTIEREI DE STAT........................................................................................ 28

2.1 Obiectul infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM............................................. 29

2.2 Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM............................... 37

2.3 Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM.............................. 56

2.4 Subiectul infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM............................................ 59

2.5 Circumstanțele agravante ale infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM............... 81

2.6 Concluzii la Capitolul 2............................................................................... 84

 

 

CAPITOLUL III. DELIMITAREA INFRACȚIUNII DE TRECERE ILEGALĂ A FRONTIEREI DE STAT DE FAPTELE ADIACENTE........................................................................... 86

3.1 Delimitarea infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM de infracțiunile adiacente... 86

3.2 Delimitarea infracţiunii prevăzute la art.362 CP RM de contravențiile adiacente. 98

3.3 Concluzii la Capitolul 3............................................................................... 106

 

 

Concluzii şi recomandări................................................................................. 107

Bibliografie....................................................................................................... 111

Anexe................................................................................................................ 115

Back to top