CUPRINS:

 

 

 

INTRODUCERE........................................................................................................................... 3

 

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND APELUL CA CALE ORDINARĂ DE ATAC... 7

1.1 Noţiunea şi caracterele apelului – ca cale ordinară de atac............................................................ 7

1.2 Condiţiile de fond ale apelului...................................................................................................... 11

1.3 Condiţiile de formă ale apelului.................................................................................................... 15

 

II. ETAPELE APELULUI.............................................................................................................. 20

2.1 Măsurile pregătitoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată în instanţa de apel.......................... 31

2.2 Cercetarea judecătorească.......................................................................................................... 34

2.3 Dezbaterile judiciare.................................................................................................................... 36

2.4 Replica....................................................................................................................................... 40

 

III. EFECTELE APELULUI.......................................................................................................... 61

3.1 Efectul suspensiv......................................................................................................................... 64

3.2 Efectul devolutiv.......................................................................................................................... 68

3.3 Efectul neagravării situaţiei în propriul apel.................................................................................... 71

3.4 Efectul extensiv........................................................................................................................... 73

 

ÎNCHEIERE.................................................................................................................................. 78

 

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 80

Back to top