Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 1182

Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodologice privind infracţiunea de genocid.......................................................................................................................... 8

1.1 Istoricul apariţiei infracţiunii de genocid – conţinut şi modalităţi................ 8

1.2 Noţiunea, particularităţile actului de Genocid ca componentă a infracţiunii contra securităţii omenirii............................................................................................. 11

 

CAPITOLUL II. Ratificarea convenţiei de Genocid de către Republica Moldova şi îndeplinirea angajamentelor asumate........................................................ 18

2.1 Elementele constitutive obiective ale infracţiunii de genocid....................... 19

2.2 Elementele constitutive subiective ale infracţiunii de Genocid..................... 28

2.3 Modalităţi de realizare şi circumstanţele agravante ale infracţiunii de Genocid expusă în art. 135 al CP al RM..................................................................................... 35

 

CAPITOLUL III. Aspecte comparate şi criteriile de penalizare internaţională a infracţiunii de genocid.................................................................................. 40

3.1 Reglementări de drept comparat privind infracţiunea de genocid................ 40

3.2 Crima de Genocid în sistemul infracţiunii internaţionale............................. 42

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI.................................................................... 54

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 57

ABREVIERI..................................................................................................... 62

ANEXE............................................................................................................. 63