Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 820

Cuprins:

 

LISTA ABREVIERILOR

ADNOTARE

INTRODUCERE

 

Capitolul I. Consideratii generale privind PROCESUL DE JUDECATĂ

1.1 Finalitatea şi sarcinile procesului de judecată

1.2 Corelarea rolului judecătorului şi a participanţilor la procesul de judecată

1.3 Principiile şi garanţiile juridice ale unuiproces de judecată echitabil

 

Capitolul II. CONŢINUTUL DE ESENŢĂ A ETAPEI SCRISE A PRCESULUI DE JUDECATĂ

2.1 Cererea de chemare în judecată: premize, cerinţe şi condiţii

2.2 Pregătirea pricinii penru dezbateri judiciare

2.3 Actele procedurale pe care judecătorul trebuie să le înfăptuiască la cerere

 

Capitolul III. ETAPELE ULTERIOARE ALE PROCESULUI DE JUDECATĂ

3.1 Etapa dezbaterilor judiciare

3.2 Judecarea pricinii în fond

3.3 Adoparea hotărîrilor judecătoreşti

 

СОNСLUZII ŞI RЕСОMАNDĂRI

BIBLIОGRАFIЕ

ANEXE