Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 544

Cuprins:

 

 

 

Lista abrevierilor............................................................................................ 3

Introducere..................................................................................................... 4

Capitolul I. Dispoziţii generale cu privire la contractual comercial de transport internaţional................................................................................................... 8

1.1 Noţiuni introductive cu privire la transport: conţinut şi clasificare........... 8

1.2 Particularităţile contractului de transport, principiile şi izvoarele lui........ 11

Capitolul II. Tipurile contractelor comerciale de transport în comerţul internaţional........................................................................................................................ 15

2.1 Contractul internaţional de transport maritime......................................... 15

2.2 Contractului internaţional de transport feroviar........................................ 22

2.3 Contractul internaţional de transport aerian............................................. 27

2.4 Contractul de transport multimodal internaţional..................................... 36

2.5 Tipurile asigurărilor în contractele internaţionale de transport................. 43

Capitolul III. Uniformizarea practicii judiciare privind răspunderea părţilor şi rezilierea în Contractul internaţional de Transport comercial..................... 49

3.1 Răspunderea părţilor şi rezilierea în Contractul internaţional de Transport comercial........................................................................................................................ 49

3.2 Analiza practicii judiciare privind soluţionarea litigiilor reieşite din activitatea de transport internaţional de persoane şi bagaje.................................................. 56

Concluzii......................................................................................................... 62

Bibliografie..................................................................................................... 65