Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 381

Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

I. APELUL CA CALE ORDINARĂ DE ATAC.............................................. 8

1.1 Consideratii generale asupra cailor de atac...................................................... 8

1.2 Hotaririle supuse apelului............................................................................... 10

1.3 Titularii dreptului de apel............................................................................... 12

II. TERMENELE APELULUI......................................................................... 14

2.1 Termenul de apel........................................................................................... 14

2.1.1 Termenul de declarare a apelului.................................................................. 14

2.1.2 Repunerea in termen a apelului.................................................................... 15

2.1.3 Apelul peste termen.................................................................................... 15

2.2 Declararea apelului, renuntarea la apel, retragerea apelului................................ 16

III. EFECTELE APELULUI............................................................................ 19

3.1 Efectul suspensiv.......................................................................................... 22

3.2 Efectul devolutiv........................................................................................... 25

3.3 Efectul neagravării situaţiei în propriul apel..................................................... 26

3.4 Efectul extensive........................................................................................... 29

IV. JUDECAREA APELULUI......................................................................... 33

4.1 Etapa premergătoare judecăţii........................................................................ 33

4.2 Procedura examinării şi judecării apelului........................................................ 36

4.3 Decizia instanţei de apel................................................................................. 41

4.4 Chestiuni complementare............................................................................... 47

4.5 Adoptarea deciziei......................................................................................... 49

4.6 Judecarea cauzei........................................................................................... 61

V. ASPECTE PRACTICE PRIVIND JUDECAREA APELULUI PENAL... 65

3.1 Prezentarea unor date statistice...................................................................... 65

3.2 Speţă thematică şi cererea de chemare în judecată........................................... 67

3.3 Hotărîre judecătorească................................................................................. 68

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 72

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 74