PLAN:

 

 

Abrevieri.................................................................................................... 3

Cuvinte-cheie........................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................. 5

 

 

CAPITOLUL I. Momente general-metodologice privind TVA........................ 9

 

1.1 Aspecte generale privind esenţa impozitelor la etapa actuală....................... 9

 

1.2 Noţiunea şi istoricul TVA......................................................................... 13

 

1.3 Subiecţii şi obiectele impozabile cu TVA.................................................. 20

 

 

CAPITOLUL II. Elementele TVA..................................................................... 32

 

2.1 Baza de calcul a Taxei pe Valoarea Adăugată şi termenele obligaţiei fiscal.. 32

 

2.2 Cota taxei pe valoarea adăugată................................................................ 36

 

2.3 Facilităţile fiscale pentru TVA.................................................................. 39

 

2.4 Reglementarea calculării şi restituirii TVA în Republica Moldova............... 52

 

 

CAPITOLUL III. Rolul TVA în formarea veniturilor Bugetului Public Naţional sub aspect de drept comparat............................................................................................ 67

 

3.1 Rolul şi eficienţa TVA în contextul sistemului anglo-saxon........................ 67

 

3.2 Regimul juridic al TVA conform legislaţiei statelor din sistemul de drept continental       69

 

 

CONCLUZII.................................................................................................... 80

 

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................. 82

Back to top