Cuprins:

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII..................................... 3

INTRODUCERE................................................................................................ 4

I. Statutul Curţii Constituţionale – momente generale....................................... 6

1.1 Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale......................... 6

1.2 Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova.......................................................................................................................... 9

1.3 Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale........................................... 15

II. Structura Curţii Constituţionale în Republica Moldova................................ 21

2.1 Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale............................. 21

2.2 Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova.......................................................................................................................... 22

2.3 Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova............................................................................................. 26

III. Activitatea judecătorilor Curţii Constituţionale în Republica Moldova – element inerent al structurii instituţionale.................................................................................. 33

3.1 Consideraţii generale privind numirea în funcţie............................................. 33

3.2 Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare............................................................................................................... 41

3.3 Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător.... 42

3.4 Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională..................................... 44

3.5 Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională 52

3.6 Incetarea funcţiei.......................................................................................... 53

ÎNCHEIERE....................................................................................................... 56

BIBLIOGRAFIE................................................................................................. 59

Back to top