Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII............................... 3

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................. 4

INTRODUCERE.............................................................................................. 5

I. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti – repere introductive     7

1.1 Delimitarea general-teoretică a termenului de autoritate judecătorească..... 7

1.2 Abordarea autorităţii judecătoreşti în contextul principiului separării şi colaborării puterilor în stat................................................................................................. 10

1.3 Regimul juridic al organizării şi funcţionării autorităţilor judecătoreşti în RM      20

II. Principii constituţionale fundamentale în organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti în RM......................................................................................... 26

2.1 Legalitatea, independenţa şi imparţialitatea instanţelor judecătoreşti.......... 26

2.2 Independenţa, imparţialitatea, inamovibilitatea judecătorilor şi supunerea acestora numai legii......................................................................................................... 28

2.3 Neretroactivitatea legii................................................................................ 33

III. Conţinutul şi necesitatea principiilor constituţionale procesuale în organizarea şi funcţionarea autorităţilor judecătoreşti în RM.............................................. 36

3.1 Prezumţia de nevinovăţie............................................................................. 36

3.2 Accesul liber la justiţie................................................................................ 37

3.3 Dreptul la apărare....................................................................................... 45

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 60

Back to top