Cuprins:

 

 

Introducere....................................................................................................... 3

I. Consideraţii generale privind infracţiunea de corupere pasivă................... 5

1.1 Definiţia corupţiei. Conceptul corupţiei pasive................................................ 5

1.2 Formele, factorii şi mecanismele corupţiei...................................................... 8

1.3 Pericolul corupţiei pasive............................................................................... 12

1.4 Corupţia pasivă în Republica Moldova şi în alte state. Mecanisme de combatere       15

II. Analiza juridico-penală a infracţiunii corupţiei pasive............................... 20

2.1 Obiectul infracţiunii....................................................................................... 20

2.2 Latura obiectivă a infracţiunii......................................................................... 26

2.3 Latura subiectivă a infracţiunii........................................................................ 32

2.4 Subiectul infracţiunii de corupere pasivă......................................................... 38

III. Delimitarea componenţei infracţiunii corupţiei pasive de alte fapte penale şi nepenale........................................................................................................... 43

3.1 Coruperea pasivă – luarea de mită.................................................................. 43

3.2 Coruperea pasivă – trafic de influenţă............................................................. 45

3.3 Coruperea pasivă – abuz de putere................................................................ 48

3.4 Neajunsurile calificării.................................................................................... 50

3.5 Cazuri de corupere pasivă în Republica Moldova........................................... 54

Încheiere........................................................................................................... 58

Bibliografie....................................................................................................... 60

Back to top