Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 296

Cuprins:

 

 

 

Lista abrevierilor................................................................................................. 3

Introducere......................................................................................................... 4

Capitolul I Traficul de copii – fenomen criminal şi problemă a societăţii moderne  8

§ 1 Cadrul conceptual şi evoluţia incriminării traficului de copii: conţinut şi acţiuni. 8

§ 2 Fenomenul traficului de copii în Republica Moldova....................................... 12

§ 3 Particularităţile realizării acţiunilor criminale privind recrutarea şi transportarea copiilor din Republica Moldova – forme şi esenţă.................................................................. 18

Capitolul II Aspecte juridico-penale ale infracţiunii de trafic de copii în accepţiunea art. 206 al CP al RM....................................................................................... 23

§ 1 Elementele obiective ale componenţei de infracţiune........................................ 23

1.1 Obiectul infracţiunii....................................................................................... 23

1.2 Latura obiectivă............................................................................................ 29

§ 2 Elementele subiective ale componenţei de infracţiune...................................... 31

2.1 Latura subiectivă........................................................................................... 31

2.2 Subiectul infracţiunii...................................................................................... 32

§ 3 Delimitarea infracţiunii traficului de copii de alte fapte ilicite............................. 43

Capitolul III Cadrul juridic internaţional şi de drept comparat de contracarare a traficului de copii............................................................................................. 57

§ 1 Prevenirea şi pedepsirea traficului de copii în documente internaţionale............ 57

§ 2 Aspecte de drept comparat privind infracţiunea de trafic de copii.................... 67

Concluzii............................................................................................................ 81

Bibliografie......................................................................................................... 85

Anexe................................................................................................................ 91