Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 360

Cuprins:

 

 

Introducere....................................................................................................... 3

I. Aspecte introductive privind traficul de fiinţe umane................................. 7

1.1 Caracteristica generală a traficului de fiinţe umane..................................... 7

1.2 Analiză comparativă a reglementărilor penale din legislaţiile unor state străine în materia traficului de fiinţe umane...................................................................... 13

1.3 Delimitarea traficului de fiinţe umane de alte infracţiuni conexe.................. 20

II. Analiza juridico-penală a infracţiunii prevăzute la art 165 CP. RM........ 29

2.1 Elementele constitutive ale traficului de fiinţe umane.................................. 29

2.1.1 Obiectul infracţiunii.......................................................................... 30

2.1.2 Latura obiectivă................................................................................ 34

2.1.3 Latura subiectivă.............................................................................. 42

2.1.4 Subiectul infracţiunii......................................................................... 45

2.2 Circumstanţele agravante ale traficului de fiinţe umane............................... 50

Concluzii generale şi recomandări.................................................................. 54

Bibliografie...................................................................................................... 57

Anexe................................................................................................................ 60