Cuprins:

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

INTRODUCERE............................................................................................... 4

I. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CA DREPT ŞI INSTITUŢIE JURIDICĂ................................................................................ 7

1.1 Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal..................................... 7

1.2 Funcţiile şi principiile care stau la baza protecţiei datelor cu caracter personal.. 11

1.3 Subiecţii raporturilor juridice legate de domeniul protecţia datelor cu caracter personal.......................................................................................................................... 18

II. APĂRAREA STATALĂ CA MODALITATE DE APĂRARE A DREPTULUI LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL............................ 25

2.1 Dispoziţii constituţionale şi tratate internaţionale la care RM este parte............. 25

2.2 Legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal............. 31

2.3 Implementarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal............. 40

III. RЕРЕRTОRIU РRАСTIС РRIVIND JUDЕCАRЕА LITIGIILОR РRIVIND ÎNCĂLCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.......................... 50

3.1 Analiza generală a litigiului.............................................................................. 50

3.2 Analiza etapelor de desfăşurare a procesului cu evidenţiere a elementelor componente ale speţei................................................................................................................. 52

3.3 Argumentarea Hotărîrii emise de instanţa de judecată prin prizma legislaţiei pertinente în vigoare............................................................................................................... 54

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 58

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 62

Back to top