CUPRINS

 

 

 

ADNOTARE (în limba română)............................................................................ 2

ADNOTARE (în limba rusă )................................................................................ 3

ADNOTARE (în limba engleză)............................................................................. 4

INTRODUCERE.................................................................................................. 5

I. ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND INFLUENŢA DREPTULUI INTERNAŢIONAL ASUPRA SISTEMULUI POLITICO-JURIDIC NAŢIONAL............. 10

1.1 Istoriografia cercetării problemei din perspectiva dreptului naţional şi internaţional      10

1.2 Aspecte teoretice şi conceptuale ale sistemului politico-juridic internaţional...... 17

1.3 Evoluţia sistemului politico-juridic a dreptului naţional şi internaţional............... 23

1.4 Concluzii la Capitolul I.................................................................................. 33

II. SISTEMUL POLITICO-JURIDIC AL REPUBLICII MOLDOVA DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII CU DREPTUL INTERNAŢIONAL ........................................... 35

2.1 Coraportul instituţiilor internaţionale şi instituţiilor naţionale a sistemului politico-juridic în Republica Moldova............................................................................................ 35

2.2 Normele internaţionale de mediu şi implimentarea lor în Republica Moldova.... 45

2.3 Dreptul Uniunii Europene şi implimentarea Acordului de Asociere pentru Republica Moldova............................................................................................................ 65

2.4 Concluzii la Capitolul II................................................................................. 73

ÎNCHEIERE........................................................................................................ 75

BIBLIOGRAFIE

Back to top