Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 440

Cuprins:

 

 

ADNOTARE (în limba română, rusă, engleză)

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

I. Fotografia judiciară: aspecte teoretico-metodologice şi de rol

 

1.1 Delimitări teoretice privind fotografia judiciară

1.2 Rolul fotografiei judiciare în investigarea infracţiunilor

 

II. Fotografia judiciară operativă

 

2.1 Procedee de fotografiere la faţa locului

2.2 Fotografia semnalmentelor

2.3 Fotografia de fixare a rezultatelor unor activităţi de urmărire penală

 

III. Fotografia judiciară de examinare

 

3.1 Fotografia judiciară de examinare în radiaţii vizibile

3.2 Fotografia judiciară de examinare în radiaţii invizibile

3.3 Microfotografia şi holografia

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE