Cuprins:

 

 

ADNOTARE

ANNOTATION

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

 

I. CONCEPTELE FUNDAMENTALE PRIVIND ’’BUGETUL DE STAT’’

1.1 Bugetul de stat: noţiunea, rolul şi caracteristicile de bază

1.2 Actualitatea cadrului juridic bugetar in Republica Moldova

1.3 Experienţa internaţională în organizarea sistemului bugetar de stat

 

II. ROLUL IMPOZITELOR ÎN FORMAREA BUGETULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1 Analiza impozitelor ce formează baza veniturilor bugetului de stat

2.2 Administrarea impozitelor ca mijloace de acumulare a veniturilor bugetare în Republica Moldova în perioada 2011-2017

2.3 Controlul financiar-fiscal al acumulărilor la bugetul de stat

 

III. PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE IMPOZITARE CA CONDIŢIE DE MAJORARE A VENITURILOR BUGETULUI DE STAT

3.1 Modernizarea instituţiilor fiscale şi a bazei de impozitare: condiţii de sporire acumulărilor la bugetul de stat

3.2 Armonizarea aportului fiscal la formarea bugetului de stat în contextul aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Back to top