Cuprins:

 

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

I. Aspecte teoretico-metodologice privind mijloacele de probă în procesul civil      10

1.1 Incursiuni generale privind definirea proprietăţilor probelor.............................. 10

1.2 Aspecte explicative privind mijloacele de probă.............................................. 14

1.3 Clasificarea şi rolul mijloacelor de probă în procesul civil................................ 21

II. Înscrisurile ca mijloc de probă în procesul civil – legislaţii şi aplicaţii practice  27

2.1 Analiza cadrului legal privind admisibilitatea înscrisurilor ca mijloace de probă în procesul civil...................................................................................................... 27

2.2 Prezentarea înscrisurilor şi aprecierea autenticităţii acestora............................. 32

2.3 Restituirea înscrisurilor.................................................................................. 42

III. Reflexii controversate privind administrarea înscrisurilor ca mijloc de probă  45

3.1 Administrarea înscrisurilor-probe ca component de bază al probaţiunii în procesul civil.......................................................................................................................... 45

3.2 Propuneri de lege ferenda.............................................................................. 57

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 59

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 62

ANEXE.............................................................................................................. 65

Back to top