Cuprins:

 

 

 

ADNOTARE..................................................................................................... 3

ANNOTATION................................................................................................. 4

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 5

INTRODUCERE............................................................................................... 6

I. ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE – ASPECTE GENERALE.................................................................................................... 11

1.1 Delimitări noţionale privind accidentele de muncă şi bolile profesionale............ 11

1.2 Reglementarea asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale în Republica Moldova............................................................................................................ 19

1.3 Instrumente internaţionale privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale........................................................................................................ 27

II. PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE............................................................................................ 34

2.1 Responsabilităţile şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor................................. 34

2.2 Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale........................................................................................................ 39

2.3 Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale...... 44

III. ASIGURAREA SOCIALĂ DE STAT ŞI CONTROLUL PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI BOLILE PROFESIONALE..................... 53

3.1 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.............................. 53

3.2 Exercitarea controlului şi a supravegherii de stat.............................................. 61

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 73

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 75

Back to top