Cuprins:

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII................................... 3

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 4

INTRODUCERE............................................................................................... 5

I. ANALIZA CADRULUI GENERAL A PROBLEMEI CONTROLULUI FISCAL.......................................................................................................................... 8

1.1 Abordări conceptuale privind controlul fiscal.................................................. 8

1.2 Cadrul normativ privind controlul fiscal în Republica Moldova....................... 12

1.3 Sistemul organelor competente în exercitarea controlului fiscal........................ 17

II. ASPECTE LEGALE PRIVIND PROCEDURA EFECTUĂRII CONTROLULUI FISCAL............................................................................................................ 27

2.1 Principiile de organizare şi tehnicile de efectuare a controlului fiscal................. 27

2.2 Procedura de control fiscal............................................................................ 37

III. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL FISCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA............................................................................... 45

3.1 Instabilitatea sistemului financiar naţional prin prisma lacunelor activităţii de control financiar............................................................................................................. 45

3.2 Perspectivele perfecţionării sistemului de control fiscal.................................... 49

3.3 Măsuri de implimentare a practicilor internaţionale........................................... 52

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 60

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 63

ANEXE.............................................................................................................. 66

Back to top