Cuprins:

 

 

INTRODUCERE............................................................................................... 3

 

 

I. CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC: REPERE INTRODUCTIVE..... 6

 

1.1 Definirea şi clasificarea căilor de atac............................................................. 6

1.2 Esenţa şi importanţa căilor extraordinare de atac în procesul penal.................. 9

1.3 Aspecte de drept comparat............................................................................ 12

 

 

II. RECURSUL ÎN ANULARE – CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC PRIMARĂ.......................................................................................................................... 17

 

2.1 Scopul şi temeiurile recursului în anulare........................................................ 17

2.2 Declararea, actele procedurale preparatorii şi admisibilitatea recursului în anulare       23

2.3 Judecarea şi soluţionarea recursului în anulare................................................. 26

 

 

III. REVIZIREA PROCESULUI PENAL PRIN PRISMA NORMELOR LEGALE.......................................................................................................................... 30

 

3.1 Natura juridică şi realizarea revizuirii............................................................... 30

3.2 Revizuirea cauzei în urma pronunţării hotărîrii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului............................................................................................................... 42

3.3 Recursul în interesul legii............................................................................... 49

 

IV. ANALIZA REPERTORIULUI PRACTICO-STATISTIC....................... 52

 

4.1 Analiza datelor statistice................................................................................ 52

4.2 Analiza practicii judiciare............................................................................... 54

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 58

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 60

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 63

Back to top