Cuprins:

 

 

INTRODUCERE.............................................................................................. 3

 

 

I. APELUL CA CALE ORDINARĂ DE ATAC............................................ 7

1.1 Consideratii generale asupra cailor de atac................................................. 7

1.2 Hotaririle supuse apelului........................................................................... 9

1.3 Titularii dreptului de apel........................................................................... 11

 

II. TERMENELE APELULUI........................................................................ 14

2.1 Termenul de apel......................................................................................... 14

2.1.1 Termenul de declarare a apelului.............................................................. 14

2.1.2 Repunerea in termen a apelului................................................................ 15

2.1.3 Apelul peste termen................................................................................. 15

2.2 Declararea apelului, renuntarea la apel, retragerea apelului........................ 16

 

III. EFECTELE APELULUI.......................................................................... 19

3.1 Efectul suspensiv........................................................................................ 22

3.2 Efectul devolutiv......................................................................................... 26

3.3 Efectul neagravării situaţiei în propriul apel............................................... 27

3.4 Efectul extensive......................................................................................... 29

 

IV. JUDECAREA APELULUI....................................................................... 33

4.1 Etapa premergătoare judecăţii..................................................................... 33

4.2 Procedura examinării şi judecării apelului................................................... 36

4.3 Decizia instanţei de apel.............................................................................. 42

4.4 Chestiuni complementare............................................................................ 48

4.5 Adoptarea deciziei....................................................................................... 50

4.6 Judecarea cauzei.......................................................................................... 62

 

V. ASPECTE PRACTICE PRIVIND JUDECAREA APELULUI PENAL 67

 

3.1 Prezentarea unor date statistice................................................................... 67

3.2 Speţă thematică şi cererea de chemare în judecată....................................... 69

3.3 Hotărîre judecătorească............................................................................... 70

 

ÎNCHEIERE..................................................................................................... 74

 

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 76

Back to top