Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 485

Cuprins:

 

 

LISTA ABREVIERILOR................................................................................... 3

 

ADNOTARE (în limba română).......................................................................... 4

 

ADNOTARE (în limba engleză).......................................................................... 5

 

INTRODUCERE............................................................................................... 6

 

 

I. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND PRINCIPIILE APLICABILE DREPTULUI FAMILIEI........................................................................................................ 10

 

1.1 Familia şi relaţiile familiale – repere conceptuale.............................................. 10

1.2 Aspecte generale privind principiile Dreptului Familiei..................................... 15

1.3 Actele internaţionale privind consacrarea principiilor Dreptului Familiei............ 19

 

 

II. INTERPRETAREA EXTENSIVĂ A PRINCIPIILOR DREPTULUI FAMILIEI CONFORM NORMELOR LEGALE ÎN VIGOARE..................................... 26

 

2.1 Principiul monogamiei................................................................................... 26

2.2 Actul căsătoriei şi delimitările specifice........................................................... 28

2.3 Egalitatea în drepturi a soţilor în familie.......................................................... 34

2.4 Principiul priorităţii drepturilor copilului în familie........................................... 42

2.5 Principiul soluţionării pe cale amiabilă a tuturor problemelor vieţii familiare....... 47

 

III. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INTERPRETAREA JURIDICA PRINCIPIILOR RELATIILOR FAMILIARE............................................... 55

 

3.1 Reiterarea prevederilor jurisprudenţei CEDO privind instituţia principiilor dreptului familiei.......................................................................................................................... 55

3.2 Practica statelor din sistemul de drept anglo-saxon şi continental privind reglementarea principiilor relaţiilor familiare................................................................................ 59

 

 

ÎNCHEIERE...................................................................................................... 67

 

BIBLIOGRAFIE................................................................................................ 69