Tipărire
Categorie: Teze și Proiecte la Drept
Accesări: 561

Cuprins:

 

Adnotare (în limba română)........................................................................... 3

Adnotare (în limba engleză)............................................................................ 4

Lista abrevierilor............................................................................................. 5

Introducere....................................................................................................... 6

I. Consideraţii generale privind pruncuciderea.............................................. 11

1.1 Analiza istorică şi social-culturală............................................................... 11

1.2 Locul infracţiunii de pruncucidere în sistemul faptelor infracţiunilor contra vieţii 20

1.3 Pruncuciderea în legislaţia statelor străine................................................... 26

II. Semne obiective ale pruncuciderii............................................................... 28

2.1 Obiectul juridic special al infracţiunii de pruncucidere................................ 28

2.2 Latura obiectivă a pruncuciderii. Importanţa juridico-penală a timpului de săvîrşire a infracţiunii......................................................................................................... 36

III. Semne subiective ale pruncuciderii............................................................ 45

3.1 Latura subiectiva a infracţiunii de pruncucidere.......................................... 45

3.2 Statutul special al subiectului pruncuciderii. Importanţa juridico-penală a discernămîntului diminuat în cazuri de pruncucidere........................................ 50

Соnсluzii şi rесоmаndări................................................................................. 59

Bibliоgrаfiе...................................................................................................... 62

În teză – ca o premisă a dezvoltărilor ulterioare – au fost supuse examinării problemele cu caracter general, cristalizându-se evoluţia şi locul incriminării pruncuciderii în sistemul infracţiunilor contra vieţii, conceptul şi modelele de incriminare a pruncuciderii în legislaţiile penale şi, nu în ultimul rând, fundamentarea teoretică a acesteia.

Studiul de drept penal al infracţiunii de pruncucidere a format obiectul unei preocupări aparte, fiind expus în capitolul II şi III al tezei. În acest cadru, au fost abordate cu minuţiozitate elementele şi semnele componente, dându-se prioritate celor specifice pruncuciderii, cum ar fi: calitatea de nounăscut a victimei infracţiunii, timpul de comitere a infracţiunii ca cerinţă obligatorie a elementului material al infracţiunii, stările de tulburare fizice sau psihice declanşate de naştere şi formele particulare sub care se pot manifesta, discernământul diminuat al făptuitoarei ca efect al actului naşterii etc. În şirul elementelor de noutate la acest comportament pot fi menţionate propunerile de lege ferenda făcute în contextul examinărilor critice a subelementelor circumstanţiale caracteristice pruncuciderii.